Оцінка акцій


    (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua 

По-русски  Українською
 

Оцінка акцій

РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ:
ОЦІНКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
Оцінка торгової марки
Оцінка облігацій
Оцінка цінних паперів Київ
Оцінка акцій в Києві — інформація про послугу

Оцінка акцій

Однією з найбільш специфічних робіт, що проводить оцінювач, є оцінка акцій. Нижче ми стисло викладемо, в чому полягає ця специфіка, і чому не існує середніх цін на проведення такої оцінки. Також акцентуємо увагу на тому, що визначення вартості міноритарного пакету та визначення вартості контрольного пакету акцій є абсолютно різними роботами за складністю та за об’ємом.

Оцінка міноритарних пакетів акцій (окрім сквіз-аут).

Як правило, при оцінці міноритарних пакетів замовник не має доступу до звітності підприємства. Якщо такі акції не котируються на біржі, для визначення вартості доводиться використовувати звітність, що знаходиться у відкритому доступі. Така звітність, як правило, застаріла і неповна, тому робота виходить проста, відносно недорога, але і вартість акцій визначається дуже приблизно. Винятком може бути оцінка міноритарного пакету для суду, коли суд зобов’язує емітента надати міноритарію звітність, але на практиці такі випадки майже не зустрічаються.

Для визначення вартості міноритарного пакету нам потрібні дані щодо емітента та розміру пакета. На вартість роботи безпосередньо впливає:

 • чи котируються акції на фондових біржах;
 • чи є у замовника доступ до звітності підприємства;
 • чи представлена звітність підприємства у відкритому доступі у повному обсязі.
 • чи є прибуток за останні декілька років;
 • чи виплачувалися дивіденди.

Необхідність оцінки міноритарного пакету акцій може виникнути у разі продажу, оформлення спадщини, або цілей бухгалтерського/податкового обліку.

Вартість послуг з оцінки міноритарного пакета визначається індивідуально.

Оцінка контрольних пакетів акцій (+ squeeze-out).

У більшості випадків (згідно особистого досвіду) така експертна оцінка замовляється самим емітентом з метою додаткової емісії. Ця оцінка обов’язково проходить процедуру погодження в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. У нас є досвід проведення оцінки акцій додаткової емісії різних підприємств: від невеликого акціонерного товариства до великих банків та страхових компаній.

Оцінка контрольного пакету, на відміну від міноритарного, відбувається зовсім по-іншому. Це пов’язано із наявністю у розпорядженні оцінювача фінансової інформації підприємства. Така оцінка проводиться за допомогою нижчезазначених підходів:

 • Порівняльний підхід. Використовується в основному для оцінки банків та страхових компаній. За цими компаніями можна знайти близькі за основними характеристиками підприємства та за допомогою ряду процедур провести порівняння їх цінних паперів з оцінюваними. Зрозуміло, що порівняльний підхід у даному випадку дає лише орієнтовні вартості і не може врахувати всі особливості підприємств.
 • Порівняльний підхід на основі біржової інформації (котирувань). Добре працює, якщо цінні папери торгуються на біржах у достатніх обсягах. На жаль, в Україні фондовий ринок розвинений недостатньо, тому даний підхід вдається застосувати досить рідко.
 • Дохідний підхід. Орієнтується на фінансові показники підприємства поточного та минулих періодів з метою визначення прогнозу доходів на майбутнє. Оскільки у більшості випадків адекватне прогнозування майбутніх фінансових потоків представляється «ворожінням на кавовій гущі» (зі зрозумілих причин), дохідний підхід використовується лише для визначення орієнтовної вартості. У разі міноритарних пакетів дохідний підхід теоретично може орієнтуватися на прибутковість акцій, на розмір виплачених дивідендів. Однак на практиці такий підхід вдається застосувати вкрай рідко, оскільки по акціям якщо і були виплати, то ще далеко не факт, що вони продовжаться у майбутньому.
 • Витратний підхід. Використовується у 99% випадків і дає результат, максимально наближений до реальної вартості акцій. Полягає цей підхід у визначенні вартості всього, що є на балансі підприємства, при тому як активів, так і зобов’язань. Вартість підприємства визначається як вартість всього його майна за вирахуванням усіх боргів. Таким чином, найчастіше в рамках проведення оцінки акцій відбувається оцінка майна всього підприємства (оцінка нерухомості, оцінка автомобілів, оцінка обладнання і т. д.)

Вартість послуг з оцінки для процедури сквіз-аут (викупу акцій) або для додаткової емісії завжди визначається індивідуально. Адже для того, щоб запропонувати замовнику умови співпраці (вартість послуг та строк їх надання), оціювач повинен спочатку проаналізувати вихідні дані та зрозуміти об’єм роботи саме по даному конкретному підприємству. Також потрібно враховувати, що в 2019м році навколо процедури сквіз-аут тривають суперечки і дебати професійної громадськості. Це пов’язано з недосконалістю законодавства, і наявністю ряду не врегульованих моментів. Пильну увагу до цього питання пояснює і той факт, що значна кількість робіт з оцінки акцій для сквіз-аут Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає на перевірку до Фонду державного майна України. Нагадаємо, що ФДМУ є регулятором оціночної діяльності в Україні, тому в даному випадку мова не йде про виключно держвласність. На жаль, за результатами такого рецензування за минулі два роки значна кількість звітів оцінювачів були визнані неякісними. Відповідно, висновки про вартість цінних паперів у цих звітах не можуть виконувати ту функцію, для якої вони призначалися. При виборі підрядника звертайте увагу на позитивний досвід оцінювача у виконанні подібних робіт!

Вартість послуг та терміни виконання залежать від характеристик конкретного підприємства, структури його балансу. Зазвичай визначення обсягу роботи проходить у два етапи:

 • на першому етапі нам потрібно ознайомитися із балансом підприємства за останній звітний період та звітом про фінансові результати;
 • наступним етапом (залежно від того, що знаходиться на балансі підприємства) є запит розшифровок певних рядків балансу. І тільки після цього буде зрозумілий обсяг роботи з оцінки акцій, а відповідно і вартість/термін виконання роботи.

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання, що стосуються експертної оцінки. Будь ласка, телефонуйте!

 
 
    (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua