Логотип компанії Реал Експерт

  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua 
 
НЕРУХОМІСТЬ ІНШИХ КРАЇН    |     КОНТАКТИ

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ    |    Квартири    Будинки    Земля    Приміщення

ОЦІНКА МАЙНА    |    Комунальна оренда    Автомобілі    Обладнання

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ    |    Оцінка акцій

Рецензія, рецензент – що це таке?

Слово «рецензія» більшість людей мабуть пам’ятають зі студентських часів, коли перед захистом диплому потрібно було отримати критичні відгуки про нього від незацікавленого викладача, тобто не від керівника дипломного проекту. Процес рецензування – це по суті лише перевірка відповідності деякого документа всім вимогам щодо нього з боку законодавства або, у випадку інституту, правил вищого навчального закладу.

У яких випадках зазвичай потрібна рецензія

Згідно з діючим законодавством замовити рецензію на звіт про оцінку майна має право або сам оцінювач, який і робив цю оцінку, або замовних оцінки, тобто її користувач. У більшості випадків проведення рецензування оцінки потрібно:

Хто може бути рецензентом і який висновок щодо якості оцінки він має право надати

Вимогу до рецензентів оцінки сформульовано у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Основною з цих вимог є наявність у рецензента практичного стажу з оцінки майна необхідного виду (напрямку) не менше двох років.

Вимоги щодо проведення процесу рецензування та до самої рецензії наведено у Національному стандарті оцінки №1 – «загальні положення оцінки майна». Зокрема там вказується, що рецензент має право надати один з чотирьох варіантів висновку щодо якості звіту, що рецензується:

  1. Звіт зроблено ідеально, він повністю відповідає всім вимогам законодавства. Таке формулювання найчастіше каже лише про те, що рецензент взагалі не читав звіт, а сама рецензія є елементом декоративно-прикладного мистецтва та виконує лише технічну функцію. 🙂
  2. Звіт в цілому зроблено досить добре, проте він має незначні недоліки, які ніяким чином не вплинули на достовірність висновку щодо вартості майна. Це є найбільш розповсюджене формулювання для якісно проведеної роботи з оцінки нерухомості.
  3. Звіт зроблено неякісно, він неповною мірою відповідає вимогам законодавства, однак може бути використаний із вказаною в цьому метою після його доопрацювання оцінювачем. Формулювання найчастіше використовується у тому випадку, коли рецензент не згоден із вибором оцінювача, щодо методичних підходів, методів та процедур для визначення ринкової вартості майна в даному конкретному випадку.
  4. Звіт абсолютно не відповідає вимогам законодавства та не може бути використаний із метою, для якою він був розроблений. Тут, мабуть, коментарі зайві.
FaceBook Like
  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua