Логотип компанії Реал Експерт

  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua 
 
НЕРУХОМІСТЬ ІНШИХ КРАЇН    |     КОНТАКТИ

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ    |    Квартири    Будинки    Земля    Приміщення

ОЦІНКА МАЙНА    |    Комунальна оренда    Автомобілі    Обладнання

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ    |    Оцінка акцій

Оціночна компанія

Як відомо, результатом проведення оцінки майна будь-якого виду є звіт про оцінку. Цей звіт буде мати юридичну силу тільки в тому випадку, якщо оцінка:

Перелік документів оцінювача та оціночної компанії.

Згідно з діючим законодавством, до звіту про оцінку підшивають чотири дозвільних документа: три документа щодо прав оцінювача та один – щодо суб’єкта оціночної діяльності (тобто оціночної фірми). Давайте розглянемо всі ці документи.

  1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Видається після того, як оцінювач склав кваліфікаційний іспит. По цьому документу можна робити висновок щодо професійного досвіду оцінювача, оскільки він видається «раз і назавжди». Кваліфікаційне свідоцтво безстрокове, проте кожні два роки оцінювач зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації. Якщо він не пройшов поточне підвищення, то його кваліфікаційне свідоцтво втрачає юридичну силу.
  2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації оцінювача. Кожні два роки оцінювач зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації. Відповідно це свідоцтво видається на строк двох років.
  3. Свідоцтво про внесення інформацію щодо оцінювача у реєстр Фонда державного майна України. Документ безстроковий, однак у деяких випадках може періодично оновлюватися. Звертаємо Вашу увагу на те, що реєстри оцінювачів та оціночних компаній перебуваються у відкритому доступі на сайті ФДМУ, тобто будь-яка зацікавлена особа може перевірити справжність та актуальність дозвільних документів.
  4. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. Суб’єкт оціночної діяльності – це і є оціночна компанія. Сертифікат надається на строк до трьох років фірмам, у яких в штаті є оцінювачі.

Оцінку яких видів майна може проводити оціночна компанія?

Суб’єкт оціночної діяльності може проводити професійну оціночну діяльність тільки відносно ти типів майна та майнових прав, які вказані в його дозвільних документах. З точки зору ліцензування в Україні майно розділяється на наступні види:

Існують ще дві спеціалізації з експертної оцінки нематеріальних об’єктів (майнових прав):

  1. Оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, паїв, майнових прав і нематеріальних активів. Важливо, що тут під цілісним майновим комплексом маються на увазі корпоративні права підприємства, а не промислові об’єкти нерухомості, що у право встановлюючих документах іноді проходять як ЦМК. Найчастіше в рамках даної спеціалізації проводиться оцінка акцій та оцінка корпоративних прав.
  2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності. Найчастіший випадок проведення такої оцінки – є визначення вартості торгової марки.

Звертаємо Вашу увагу, що ми є групой оціночних компаній, у штаті яких працюють оцінювачі різних спеціалізацій. Відповідно дозвільних документів по всім фірмам та оцінювачам доволі багато, до того ж вони постійно оновлюються. Тому ми не викладаємо наші документи на сайті, проте оперативно відправимо їх Вам на електронну адресу за запитом. Тільки не забудьте написати, про оцінку якого виду майна йдеться.

FaceBook Like
  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua