Логотип компанії Реал Експерт

  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua 
 
НЕРУХОМІСТЬ ІНШИХ КРАЇН    |     КОНТАКТИ

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ    |    Квартири    Будинки    Земля    Приміщення

ОЦІНКА МАЙНА    |    Комунальна оренда    Автомобілі    Обладнання

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ    |    Оцінка акцій

Оцінка основних засобів

Скільки коштує оцінка основних засобів?

Головною особливістю проведення оцінки основних засобів є те, що до їхнього складу може входити майно будь-яких різних видів: обладнання, нерухомість , автомобілі, акції или корпоративні права інших підприємств. При цьому оцінка майна кожного виду проводиться окремо, із використання окремих підходів та процедур.

Саме тому для визначення вартості та строку виконання експертної оцінки нам необхідно побачити повний перелік майна, яке підлягає оцінці. Середніх цін на подібну роботу або цін «за одиницю» не існує, оскільки вартість більшою мірою залежить не від кількості позицій у переліку, а від того, що саме треба оцінювати. Будь ласка, надсилайте перелік майна на електронну скриньку, адреса якої вказана у шапці сайту, у більшості випадків ми відповідаємо на листи протягом півгодини.

Для чого потрібна оцінка основних засобів?

Як відомо, при обранні постачальника послуг важливе значення має ціни цих послуг. Проте у деяких випадках ця ціна може відходити на другий план. Зрозуміло, що вартість послуг з оцінки у будь-якому випадку важлива, але при проведенні оцінки основних засобів все ж варто більшу увагу приділити і іншим факторам.

Коли ми говоримо про оцінки ОЗ, маємо на увазі, що це деяке майно, яке належить підприємству. І таку оцінку в більшості випадків проводять для:

  1. продажу або списання майна. Як правило, замовних бажає, щоб оціночна вартість активів при продажу була мінімальною, це зрозуміло. Проте не слід також забувати, що неякісна оцінка може бути оскаржена податковою, тому вона повинна бути проведена правильно, можливо і по нижній межі вартості, але без заниження.
  2. пред’явлення у суді. Завжди одна з сторін зацікавлена в оцінці «якнайвище», а інші – «якнайнижче». Але робити неправильну оцінку для суду нерозумно, оскільки суд може побачити в таких діях ознаки шахрайства. Особливо прикро, коли оцінки зроблена неправильно не в наслідок злого наміру, а просто внаслідок недостатнього досвіду оцінювача.
  3. страхування або застави. Тут взагалі все зрозуміло. Якщо оцінка виявиться неякісною (неправильною), то замовник матиме проблеми із виплатами або із відшкодуванням.
  4. відповідності бухгалтерського обліку підприємства міжнародним стандартам фінансової звітності. Ну а в цій ситуації часто доводиться узгоджувати результати оцінки із аудиторами. Нам відомі випадки, коли оцінювач не може узгодити оцінку з аудитором, особливо якщо аудиторська компанія із великої четвірки…

Враховуючи вище наведену інформацію, стає зрозумілим, що до обрання оцінювача треба підходити відповідально, інакше можна просто втратити нерви, час та гроші.

Оцінювач основних фондів

Бухгалтер несе важкі папки із основними засобами

Основні фонди підприємства, як відомо, включають в себе в тому числі нерухомість, транспортні засоби, обладнання та інші активи. Кожен з видів такого майна оцінюється окремо і вимагає від оцінювача знань відповідних методик проведення розрахунків. Ми багато співпрацюємо з бухгалтерами, добре знаємо специфіку та основні вимоги до подібних робіт. Тому виконуємо їх швидко і якісно.

Більшість середніх і великих підприємств в процесі господарської діяльності з тією чи іншою регулярністю стикається з необхідністю проведення оцінки основних засобів. Визначення ринкової вартості активів замовляють з різних причин, найчастіше для продажу майна або для правильного відображення його в бухгалтерському обліку відповідно до вимог МСФЗ. Оцінювач основних засобів повинен мати дозвільні документи на професійну роботу з різними видами активів. Кожен з напрямків діяльності для виконання таких завдань як необхідність оцінити нерухомість, визначити вартість автомобілів, оцінити устаткування та інше майно зазначається в дозвільних документах оцінювача. Найбільш поширеними є дозвільні документи на роботу виключно з нерухомим майном, тому важливо на початковому етапі поцікавитися, а чи має право ця оціночна компанія виконувати оцінку тих видів активів, які Вас цікавлять.

Оцінка нерухомого майна у складі основних засобів (рахунки 101 і 103)

Часто замовники ставлять перед оцінювачем завдання щодо визначення вартості нерухомості, яка входить до складу основних засобів підприємства. Для виконання цієї роботи нам знадобиться розшифровка по бухгалтерському рахунку 103 (будівлі та споруди). Необхідно відзначити, що в рамках даного процесу, як правило, необхідно визначити вартість не тільки основних будівель і споруд, але і оцінити інженерні комунікації, такі як електричні і теплові мережі, водопровід і каналізація, мережі зовнішнього освітлення, газопроводи тощо.

Не забудьте також надіслати розшифровку 101го рахунку, щоб оцінити земельні ділянки. Навіть якщо на землю не оформлено право власності (наприклад, вона перебуває в оренді), в деяких випадках виникає необхідність визначити вартість права користування земельною ділянкою.

Визначення вартості машин та обладнання (рахунок 104)

Не дивлячись на те, що нерухомість найчастіше є найдорожчим активом підприємства, сумарна вартість обладнання, яке входить до складу основних засобів, часто в рази перевищує вартість будівель і споруд. Оцінка обладнання в більшості випадків є нетривіальним завданням для оцінювача, оскільки, по-перше, список основних фондів підприємства може включати тисячі або навіть десятки тисяч позицій. А по-друге, такі активи можуть бути дуже специфічними, тому важливо, щоб у фахівця був досвід роботи саме з цим видом майна. Ми накопичили значний досвід з оцінки основних засобів зокрема підприємств таких галузей: медицина, харчова та легка промисловість (виробництво одягу). Ці галузі крім звичайного виробничого і офісного устаткування передбачають наявність у підприємств специфічних виробничих ліній, агрегатів і приладів, визначення ринкової вартості яких пов’язано з цілим рядом специфічних особливостей.

Оцінка транспортних засобів (рахунок 105)

Крім звичайних легкових автомобілів на цьому рахунку часто знаходяться специфічні транспортні засоби з навісним обладнанням, характерним для тієї чи іншої галузі господарювання. Наші оцінювачі основних засобів виконали достатню кількість подібних робіт для підприємств зокрема агропромислового комплексу. Ми накопичили достатній досвід по визначенню ринкової вартості тракторів, комбайнів, самохідних машин та іншої сільськогосподарської техніки. «Родзинками» для оцінювачів на балансі таких підприємств часто виступають і незвичайні активи, такі як залізничний, водний або повітряний транспорт.

Інструменти, інвентар та інші основні засоби (рахунки 106 і 109)

З точки зору оцінювача визначення ринкової вартості кожної окремої позиції, відображеної на цих рахунках, не представляють особливої складності. Більш того, майно, яке обліковується на цих рахунках, так само як і активи на рахунку 112 (Малоцінні необоротні матеріальні активи) мало залежить від галузі, в якій працює підприємство, є типовими, тому труднощів і затримок у часі виконання роботи тут зазвичай не виникає.

Біологічні активи (рахунки 107 і 108)

Вид основних засобів, визначення вартості якого є з одного боку одним із самих складних, а з іншого, – найцікавішим. Ми виконували роботи з оцінки таких біологічних активів як велика й дрібна рогата худоба, коні, свині, бджоли та риби. Особливо запам’ятався випадок, коли в цілях списання корму на баланс були поставлені сторожові собаки, і як при цьому заповнювалися інвентарні картки. 🙂

Вибір оціночної компанії для проведення оцінки основних засобів.

Зрозуміло, що оцінювачі кожної компанії будуть стверджувати, що вони найкращі, найбистріші та найдешевші. Однак при обиранні виконавця треба обов’язково звернути увагу на два питання:

Будь ласка, телефонуйте, задавайте питання.
Найчастіше ми проводимо оцінку основних засобів у Києві та Київській області, але за необхідності виїжджаємо по всієї території України.

FaceBook Like
  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua