Логотип компанії Реал Експерт

  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua 
 
НЕРУХОМІСТЬ ІНШИХ КРАЇН    |     КОНТАКТИ

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ    |    Квартири    Будинки    Земля    Приміщення

ОЦІНКА МАЙНА    |    Комунальна оренда    Автомобілі    Обладнання

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ    |    Оцінка акцій

Оцінка цінних паперів Київ

Основною спеціалізацією нашої компанії є проведення оцінки цінних паперів в Києві та інших регіонах України. В абсолютній більшості випадків замовникам необхідно визначити вартість акцій, рідше – облігацій, ще рідше – паперів інших типів, таких як векселі та сертифікати. У даній статті описана процедура надання послуги з визначення вартості таких майнових прав.

Акції

Процедура визначення вартості акцій (а відповідно й термін виконання та вартість самої послуги) істотно залежить від двох основних чинників: по-перше, важливу роль відіграє мета, для якої проводиться така оцінка; по-друге – від розміру пакета, ринкову вартість якого необхідно визначити.

Міноритарні пакети

Часто оцінка міноритарних пакетів акцій проводиться для цілей бухгалтерського і податкового обліку. При цьому замовниками оцінки є компанії-акціонери, на балансі яких обліковуються цінні папери третіх компаній. Особливістю таких робіт є те, що замовнику, як правило, не вдається отримати доступ до бухгалтерії емітента. Ця обставина накладає ряд обмежень на вибір методів і підходів для визначення вартості. Якщо такі цінні папери котируються на одній з київських фондових бірж, а операцій з їхньої купівлі-продажу досить багато, та вони є об’ємними, вартість акцій можна розрахувати, виходячи з їх котирувань. Якщо ж такої інформації немає, визначити вартість міноритарного пакета в деяких випадках буває не просто важко, а просто неможливо. Тому в бухгалтерії такі пакети й обліковуються в більшості випадків за номінальною вартістю.

Номінальна та ринкова вартість цінних паперів

А в чому ж різниця між номінальною вартістю та ринковою вартістю цінних паперів на прикладі акцій? Давайте розберемося, що таке номінальна вартість. Припустимо, ми створили підприємство в Києві зі статутним фондом (початковий капітал) в 1 млн грн. і розділили його на 100 тис. акцій по 10 грн за одиницю. Якщо ми в результаті провадження господарської діяльності заробили, скажімо, за рік ще 1 млн грн, то й вартість наших акцій збільшилася в два рази. Якщо ж, навпаки, за роки діяльності початковий статутний капітал «розійшовся» на господарські витрати, оренду, зарплату персоналу тощо, активів наше підприємство не накопичило, а на рахунку порожньо, то наші цінні папери просто нікому не потрібні. Їхня ринкова вартість дорівнює 0, не дивлячись на те, що номінал у них 10 грн.

Контрольні пакети

Оцінка контрольних пакетів (найчастіше 100% статутного капіталу підприємств з виділенням вартості однієї акції) радикально відрізняється від процедури визначення вартості міноритарного пакета. Оцінка 100% статутного фонду акціонерних товариств найбільш часто потрібна в таких випадках:

  1. збільшення капіталу – додаткова емісія;
  2. реорганізація (перетворення) підприємства, наприклад, з акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

Існує три підходи до визначення ринкової вартості 100% статутного капіталу підприємства. Перший підхід ґрунтується на порівнянні вартості акцій нашого підприємства з вартістю цінних паперів побідних фірм – за видом діяльності, розміром та іншими параметрам в залежності від сфери діяльності емітента. На практиці такий метод застосовується рідко і тільки для банків і страхових компаній, при цьому точність визначення ринкової вартості викликає сумніви через величезну кількість різноманітних припущень і припущень, часто «притягнутих за вуха». Також цей підхід може, як і у випадку з міноритарними пакетами акцій, спиратися на біржові котирування, проте у більшості випадків продажі цінних паперів на біржах Києва якщо і є, то мають недостатній обсяг для того, щоб робити висновок про реальну вартість акцій.

Другий підхід ґрунтується на фінансових результатах діяльності підприємства, тобто, виходячи з розміру прибутку, яку приносить підприємство, можна зробити висновок про його вартість. З огляду на сучасні реалії, занадто мало підприємств показують прибуток в повному обсязі. Крім того, даний підхід потребує складання прогнозу фінансових результатів діяльності фірми на декілька років вперед. Тут, гадаю, коментарі про достовірність даного підходу зайві. В сучасних умовах найбільш актуальним підходом при проведенні вартості акціонерних товариств є метод оцінки цінних паперів, заснований на визначенні величини чистих активів або розміру власного капіталу підприємства.

Третій і найбільш поширений метод ґрунтується на тому, що компанія коштує стільки ж, скільки все її майно і майнові права (наприклад, дебіторська заборгованість) мінус зобов’язання (кредиторська заборгованість). Виходячи з того, що робота оцінювача зводиться до того, щоб переоцінити всі активи і пасиви, які є на балансі підприємства, для визначення вартості послуги з визначення вартості цінних паперів, а також терміну виконання роботи, необхідно отримати від замовника баланс підприємства за останній звітний період.

Звіти про оцінку 100% статутного капіталу як правило подаються на перевірку та затвердження в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в Києві, тому будьте уважні при виборі підрядника для цієї роботи! Також звертаємо Вашу увагу, що разом зі звітом про оцінку в Комісію в більшості випадків надається також і рецензія, розроблена та підписана іншим суб’єктом оціночної діяльності. Сенс процедури рецензування полягає в тому, щоб підтвердити у ще одного оцінювача той факт, що робота виконана правильно і в повній відповідності з чинним законодавством. Ми включаємо в договір відповідний пункт і замовляємо рецензії на наші роботи з оцінки цінних паперів за власний кошт! Замовнику не доводиться після підписання акту виконаних робіт займатися ще однією процедурою, яка віднімає час.

Акції, облігації, сертифікати, векселі

Котирування цінних паперів, гривні та долари США

Для більш точної відповіді на Ваші питання рекомендуємо перейти на сторінку сайту, присвячену виду цінних паперів, що цікавить саме Вас. Якщо ж Ви не можете знайти відповіді на запитання або просто не маєте часу, щоб їх шукати, Ви можете звернутися безпосередньо до оцінювача, який спеціалізується на проведенні саме цього виду робіт. Його контакти наведені внизу цієї сторінки.

Процедура оцінки цінних паперів в Києві може значно відрізнятися від однієї ситуації до іншої. У деяких випадках, коли папери в достатніх обсягах котируються на фондових біржах або в відкритих джерелах є інша інформація про фактичні угоди про їх купівлю/продаж, робота оцінювача може виявитися досить простою, швидкою та недорогою. Однак, найчастіше така інформація з різних причин не дає можливості зробити об’єктивний висновок про ринкову вартість активу. При цьому в справу вступає значно більш складний алгоритм проведення оцінки, який суттєво відрізняється для кожного виду цінних паперів.

Загальною проблематикою при оцінюванні боргових цінних паперів в Києві, таких як облігації або векселя, є визначення розміру дисконту, який би враховував ризики невиконання емітентом своїх зобов’язань. Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку такий аналіз виконується по-різному і загальних підходів до вирішення цієї проблеми не існує.

Найбільш складними з точки зору методики проведення є роботи з оцінки акцій та інвестиційних сертифікатів. Той, хто мав задоволення вивчати Закон України «Про акціонерні товариства», розуміє, що існує просто величезна кількість різних ситуацій, тонкощів і «підводних каменів», без знання і розуміння яких неможливо юридично грамотно провести такі операції, як додаткова емісія або викуп акцій, перетворення підприємства тощо. Більшість таких робіт передбачають проведення оцінки всіх активів і зобов’язань компанії, що в свою чергу вимагає від оцінювача знань і досвіду роботи по визначенню вартості не тільки нерухомості, автомобілів і типового обладнання. Часто нам доводиться оцінювати специфічні види активів, наприклад, фінансові інвестиції в капітал третіх компаній, а для сільськогосподарських акціонерних товариств – проводити оцінку біологічних активів: від пшеничних полів і фруктових садів до бджолиних ферм та великої рогатої худоби.

Як замовити оцінку цінних паперів в Києві

Звертаємо Вашу увагу, що для проведення оцінки цінних паперів, фахівці та сама оціночна фірма повинні мати дозвільні документи на проведення саме цього виду діяльності. Обов’язково перевіряйте наявність у дозвільних документах оцінювачів спеціалізації № 2.1 !

Ви можете звернутися за консультацією безпосередньо до нашого фахівця, який спеціалізується на визначенні вартості різного роду нематеріальних активів за телефоном, вказаним нижче.

Ми будемо раді допомогти Вам з проведенням оцінки цінних паперів практично всіх типів! Однак опис процедури проведення таких робіт виходить за рамки даної статті. Наша оціночна компанія знаходиться в Києві, але оцінка цінних паперів в силу своєї специфіки не прив’язана до певного регіону. Тому будемо раді співпраці з підприємствами, розташованими по всій території України. Звертайтеся!

FaceBook Like
  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua