Логотип компанії Реал Експерт

  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua 
 
НЕРУХОМІСТЬ ІНШИХ КРАЇН    |     КОНТАКТИ

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ    |    Квартири    Будинки    Земля    Приміщення

ОЦІНКА МАЙНА    |    Комунальна оренда    Автомобілі    Обладнання

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ    |    Оцінка акцій

Оцінка облігацій

Облігація як цінний папір

Оцінка облігацій – це процес визначення ринкової вартості боргового цінного паперу. Інвестуючи у підприємство-емітента, інвестор стає його кредитором, а організація-емітент набуває зобов’язань у вигляді виплати власникові цінного паперу його номінальної вартості (після закінчення строку обігу). Також фірма-емітент виплачує процентний дохід, який залежить від ряду заздалегідь прогнозованих факторів, а також сформованої кон’юнктури фондового ринку, якщо погашення буде відбуватися достроково.

Істотна відмінність ринків облігацій та акцій у тому, що перший більше підходить для консервативних інвесторів, не готових до невиправданих ризиків. Коливання цін на ринку облігацій значно менше виражено порівняно з активними і часто непередбачуваними змінами котирувань і оцінкою цінних паперів інших видів. Основний інтерес для власників, при проведенні оцінки облігацій, представляють купонні виплати (тобто дохід, який приносить інвестиція), хоча зміна ринкової вартості облігації теж впливає на прибутковість. У більшості випадків вкладення коштів у такі цінні папери характеризуються більш високою надійністю, ніж в акції, при цьому прибутковість таких інвестицій вище, ніж у консервативних банківських депозитів. Взагалі, фондовий ринок на сьогодні не пропонує більш надійного інструменту для інвестицій.

Покупець проводить оцінку облігацій, не тільки виходячи з доходу у вигляді виплати відсотків заздалегідь відомого розміру. Часто такі папери можна купити дешевше їх номінальної вартості, але при цьому погашення відбувається за номіналом. Тому різниця між фактичною ціною купівлі (з дисконтом) та вартістю погашення є додатковим доходом інвестора.

Цінні папери та банківські вклади

По суті облігації дуже нагадують банківські депозити, адже як і у вкладів, основними їхніми характеристиками є термін повернення (погашення) та процентні доходи (купонні виплати). Однак інвестування коштів у боргові цінні папери цього типу має ряд переваг, зокрема пов’язаних із можливістю у будь-який момент продати облігації на фондовому ринку не тільки без втрати відсотків, але за сприятливої ситуації і розумним діям з додатковим доходом від зміни котирувань.

Якщо ж порівнювати чинники, що впливають на ринкову вартість облігації, оцінкою акцій, то не можна не звернути увагу на те, що власники перших цінних паперів більш захищені, оскільки у випадку банкрутства та ліквідації емітента, вони мають переваги по виплатах перед акціонерами підприємства.

Оцінка облігацій

Оцінка облігацій проводиться з урахуванням багатьох факторів, основними серед яких є:

Сукупність цих показників і дає можливість оцінювачу визначити реальну ринкову вартість цінних паперів. Оскільки цей вид роботи є специфічним, вартість наших послуг та строки їх виконання визначаються індивідуально. Будь ласка, звертайтеся! Ми запропонуємо Вам найкращі умови співпраці з оцінки облігацій та інших фінансових інструментів.

FaceBook Like
  (O44) 233-O9-O3,  (O96) 445-O2-8O,  (O63) 233-О9-О3  ocinka@realexpert.ua